Biggenstal

In de biggenstal (de stal voor biggen die net bij de zeug weggaan) krijgen de biggen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Op donderdag worden er 3 tot 4 tomen (een groep biggen van één zeug) gespeend. Ze worden verplaatst van de kraamstal naar de biggenstal. In de biggenstal hebben we 5 afdelingen. Deze hokken hebben voor de helft een dichte vloer met stro. Aan elk binnenhok zit een aangrenzend buitenhok, waar ze 24 uur per dag zowel binnen als buiten kunnen zijn. De eerste dagen na het spenen, moeten wij de zorg van de moeder overnemen en zorgen dat de biggen op eigen benen kunnen staan en zich prettig voelen.

Als de biggen gespeend worden en 6 weken oud zijn, wegen de biggen rond de 8 kilogram. In de volgende 5 weken groeien ze door tot een gewicht van 25 kilogram. Op het moment dat een big 25 kilogram is geworden, noemen we het geen big meer maar een vleesvarken.

Net als bij mensen, krijgen varkens ook op de verschillende leeftijden andere soorten voer. Als de biggen 25 kilogram zijn en vleesvarken ‘worden’, krijgen ze ook ander voer. Voer wordt in deze stal onbeperkt verstrekt, dat wil zeggen dat ze te allen tijde de beschikking hebben over vers voer en water.

Op ons bedrijf blijven de varkens als ze vleesvarken zijn geworden nog even in de biggenstal. Wanneer ze ongeveer 28 kilogram zijn, verhuizen we ze naar de vleesvarkensstal.